Mae'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd Gwynedd ar agor ar gyfer pori heb apwyntiad. Plîs gwiriwch ein oriau agor cyn ymweld a ni. Ar gyfer defnyddio cyfrifiaduron cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Dewiswch eich llyfrgell leol am fwy wybodaeth bellach.

Close

Mae Sialens Ddarllen yr Haf 2021 yn cychwyn ym mhob Llyfrgell yng Ngwynedd Dydd Llun 19 Gorffennaf . Anogir plant rhwng 4 ac 11 oed i ymweld â'u llyfrgell leol dros wyliau'r haf ac i ddarllen chwech neu fwy o lyfrau o'u dewis.

Y thema eleni yw Arwyr y Byd Gwyllt, a bydd cyfle i blant ddarllen straeon neu lyfrau ffeithiol am natur a gwarchod y blaned, yn ogystal â dysgu am rai o bryderon amgylcheddol pwysicaf ein hamser.

Close
Cartref > Trigolion > Llyfrgelloedd ac archifau

 

Llyfrgelloedd ac archifau

Nwyddau mislif
Oherwydd galw mawr, mae ein stoc nwyddau mislif am ddim wedi darfod. Rydym yn gobeithio bydd y cynnig hwn ar gael eto’n fuan. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra. Close

Mwy…