Llyfrgelloedd Gwynedd a Covid-19:

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall ‘Awdurdodau Lleol ddechrau ar y broses o gynllunio sut y gellir agor llyfrgelloedd yn ddiogel’. Rydym yn ystyried opsiynau ar gyfer ail-agor llyfrgelloedd mewn modd diogel i staff Cyngor Gwynedd a phobl Gwynedd – yn cynnwys gwasanaeth clicio a chasglu. Rhagwelwn y bydd unrhyw ail-agor yn raddol iawn ac na fydd modd darparu gwasanaeth llawn.  

Bydd ein cynlluniau ar gyfer ail agor yn cael eu rhannu pan fyddant wedi eu cytuno gan y Cyngor dros yr wythnosau nesaf.  

Close

Addysg i Oedolion

Ydych chi’n hoffi’r syniad o ddysgu neu fynychu cwrs ar bwnc o ddiddordeb i chi? Rydym eisiau holi barn pobl Gwynedd a Mon ar y math o gyfleon dysgu yr hoffech eu gweld ar gael. Tybed oes gennych chi funud neu ddwy i’n helpu trwy fynegi eich barn? Diolch.

Llenwi'r holiadur 

Close
Cartref > Trigolion > Llyfrgelloedd ac archifau

Llyfrgelloedd ac archifau

Mwy…