Rydym yn ailagor!

Mynediad drwy apwyntiad yn unig. Cysylltwch â'ch llyfrgell/archifdy lleol i drefnu. Neu defnyddiwch ein gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref
 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell  (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau  (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio?

Close
Cartref > Trigolion > Llyfrgelloedd ac archifau

Llyfrgelloedd ac archifau

Addysg i Oedolion

Hoffi’r syniad o ddysgu neu fynychu cwrs ar bwnc o ddiddordeb i chi? Rydym yn holi barn pobl Gwynedd a Môn ar y math o gyfleon dysgu yr hoffech eu gweld ar gael. Oes gennych chi funud neu ddwy ii roi eich barn? Diolch!

Llenwi'r holiadur 

Close

Mwy…