Llyfrgell Bangor

Digwyddiadau


Cyfeiriad: Llyfrgell Bangor, Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Ffôn: (01248) 353479

E-bost: LLBangor@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu eitemau ar-lein drwy fynd i'r catalog llyfrgell.

 

Lleoliad ac oriau agor 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

tabl amseroedd newydd
Diwrnod Amser 
Dydd Llun   09:30 - 18:30
Dydd Mawrth   09:30 - 18:30
Dydd Mercher  09:30 - 17:00
Dydd Iau  09:30 - 17:00
Dydd Gwener  09:30 - 17:00
Dydd Sadwrn  09:30 - 13:00

 

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 16 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Amser Stori a Chân

 • Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
 • Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
 • Bob Dydd Gwener, 13:00 - 14:30

 

Llais a Llyfr (Saesneg)

Grŵp darllen gyda’n gilydd wythnosol, yn rhad ac am ddim. Mae croeso i bawb. Dim angen neilltuo lle o flaen llaw, dim ond troi i fyny!

Bob dydd Gwener 10:45 - 12:15 (cyfrwng Saesneg)


Papurau Newydd

 • Bangor & Anglesey Mail
 • Y Cymro
 • Golwg
 • Daily Post 
 • Mellten
 • O'r Pedwar Gwynt
 • The Times

Mae Llyfrgell Bangor yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.