Llyfrgell Caernarfon

Digwyddiadau


Cyfeiriad: Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS 

Ffôn: Ymholiadau / adnewyddu: (01286) 679463
          Llyfrgell ysgolion / llyfrgellwyr / rheolwyr: (01286) 679465 

E-bost: LLCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu eitemau ar-lein drwy fynd i'r catalog llyfrgell

 

Lleoliad ac oriau agor 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Oriau agor newydd
 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun  09:30 - 18:30
 Dydd Mawrth  09:30 - 18:30 
 Dydd Mercher  09:30 - 17:00
 Dydd Iau  09:30 - 17:00
 Dydd Gwener  09:30 - 17:00
 Dydd Sadwrn  09:30 - 13:00

 

 

 

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 17 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw
 • Lifft
 • Ystafell gymunedol 

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

Amser Stori a Chân

 • Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
 • Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
 • Bob Dydd Mawrth, 13:30 - 14:30  

Papurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald
 • Y Cymro
 • Daily Post
 • Daily Telegraph
 • Mellten
 • O'r Pedwar Gwynt
 • The Guardian
 • The Times
 • Western Mail

Mae Llyfrgell Caernarfon yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.