Llyfrgell Dolgellau

Digwyddiadau


Cyfeiriad: Llyfrgell Dolgellau, Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF

Ffôn: (01341) 422771

E-bost: LLDolgellau@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu eitemau ar-lein drwy fynd i'r catalog llyfrgell

 

Lleoliad ac oriau agor 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Oriau agor newydd
 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun  10:00 - 18:30
 Dydd Mawrth  10:00 - 17:00
 Dydd Mercher  10:00 - 13:00
 Dydd Iau  14:00 - 17:00
 Dydd Gwener  10:00 - 17:00
 Dydd Sadwrn  10:00 - 12:30

 

 

 

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 9 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw
  • Ystafell gymunedol 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Cambrian News
  • Daily Post
  • The Times
  • Mellten
  • O'r Pedwar Gwynt

Mae Llyfrgell Dolgellau yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.