Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen

Cyfeiriad: Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, Ffordd Coetmor, Bethesda, LL57 3DP

Ffôn: (01248) 600737

E-bost: LLBethesda@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Carterf
Nid yw’r gwasnaeth ar gael yn Llyfgell Gymunedol Dyffryn Ogwen ar hyn o bryd.
Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth a chasglu’r eitemau o llyfrgell Bangor, neu ddefnyddio y gwasanaeth cludo i’r cartref.
Sut mae’r gwasnaeth yn gweithio? Close

 

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.


Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Llais Ogwan