Llyfrgell Porthmadog

Cyfeiriad: Canolfan Byw'n Iach a Llyfrgell - Glaslyn, Stryd y Llan, Porthmadog, LL49 9HW

Ffôn: (01766) 514091

E-bost: LLPorthmadog@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Carterf
Nid yw’r gwasnaeth ar gael yn Llyfgell Porthmadog ar hyn o bryd.
Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth a chasglu’r eitemau o llyfrgell Caernarfon, neu ddefnyddio y gwasanaeth cludo i’r cartref.
Sut mae’r gwasnaeth yn gweithio? Close

 

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw

 

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald
 • Cambrian News
 • Y Cymro
 • Daily Post + Yr Herald Gymraeg
 • Daily Telegraph
 • Mellten
 • O'r Pedwar Gwynt
 • Yr Wylan
 • Which?