Llyfrgell Pwllheli

Digwyddiadau


Cyfeiriad: Llyfrgell Pwllheli, Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE

Ffôn: (01758) 612089

E-bost: LLPwllheli@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu eitemau ar-lein drwy fynd i'r catalog llyfrgell.  

 

Lleoliad ac oriau agor

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

oriau agor newydd
Diwrnod Amser 
 Dydd Llun  10:00 - 18:00
 Dydd Mawrth  10:00 - 13:00
 Dydd Mercher  10:00 - 17:00
 Dydd Iau  10:00 - 13:00
 Dydd Gwener  10:00 - 17:00
 Dydd Sadwrn  10:00 - 13:00

 

 

 

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Meddalwedd ar PC rhif 1 i chwyddo testun a delweddau ar dudalennau we, hefyd i ddarllen y testun sydd ar dudalennau we.
 • Llungopïwr lliw

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

Amser Stori a Chân

 • Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
 • Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
 • Yr ail a pedwerydd Dydd Gwener bob mis, 13:30 - 14:30

Papurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald
 • Cambrian News
 • Y Cymro
 • Daily Post
 • Y Ffynnon
 • Golwg
 • The Times
 • Llanw Llŷn 
 • Barn
 • O'r Pedwar Gwynt
 • Mellten
 • Cip
 • Which?