Llyfrgell Tywyn

Cyfeiriad: Llyfrgell Tywyn, Ffordd Neifion, Tywyn, LL36 9HA

Ffôn: (01654) 710104

E-bost:LLTywyn@gwynedd.llyw.cymru

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

NEWYDD! Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio? 

Close

 

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau  

Mynediad ar gyfer casglu llyfrau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw yn unig. Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd unrhyw lyfrau.

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00
15:00 - 16:30

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00
15:00 - 16:30 

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

Ar gau

 Dydd Gwener

10:00 - 12:00
15:00 - 16:30   

 
Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 9 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Cambrian News
  • County Times
  • Daily Telegraph
  • Mellten

Mae Llyfrgell Tywyn yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.