Cartref > Trigolion > Treth Cyngor

Treth Cyngor

Os yn bosib, dylai trethdalwyr dalu eu Treth Cyngor fel yr arfer.

Oherwydd y cyfnod argyfwng presennol cafodd pob gweithred adennill ar filiau heb eu talu ei atal am gyfnod o dri mis (Ebrill - Mehefin). Erbyn hyn, mae’n rhaid i ni ail edrych ar y sefyllfa ac mae angen hysbysu o symiau sydd nawr yn ddyledus er mwyn gofyn am daliad neu dod i drefniant gan roi gwybod i chi am unrhyw gymorth pellach a allai fod ar gael i chi. 

Mwy o wybodaeth

Close

 

Mwy…