Cartref > Trigolion > Treth Cyngor

Treth Cyngor

Sgams – byddwch yn wyliadwrus
Rydym yn ymwybodol bod rhai aelodau o’r cyhoedd wedi derbyn galwad ffôn gan berson yn honni eu bod yn gweithio i’r Adran Treth Cyngor. Mae’r person yn gofyn am fanylion banc er mwyn trefnu ad-daliad. 

Cofiwch, fyddai Cyngor Gwynedd byth yn gofyn am eich manylion banc dros y ffôn oni bai eich bod chi wedi cysylltu efo ni.  

Close

 

 

Mwy…