Dyddiadau tymor / gwyliau

Bydd ysgolion yn ail-agor ddydd Mercher, 1 Medi 2021 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Blwyddyn 2021 / 2022:

Mae 5 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2021-22. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

Gwyliau Ysgol 2021/22

Gwyliau Ysgol 2021/22 - Fersiwn iCalendar

Gwyliau ysgol
 Gwyliau ysgol  Yn cychwyn  Yn gorffen
 Hanner tymor Hydref                                           25 Hydref 2021 29 Hydref 2021
 Gwyliau Nadolig  23 Rhagfyr 2021 5 Ionawr 2022
 Hanner Tymor Gwanwyn    21 Chwefror 2022 25 Chwefror 2022
 Gwyliau Pasg  11 Ebrill 2022 22 Ebrill 2022
 Calan Mai (gŵyl banc) 2 Mai 2022  
 Hanner tymor Haf  30 Mai 2022 3 Mehefin 2022
 Gwyliau Haf  20 Gorffennaf 2022

31 Awst 2022

 

 

Blwyddyn 2022 / 2023:

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2022-23. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

Gwyliau Ysgol 2022/23

Gwyliau Ysgol 2022/23 – Fersiwn iCalendar

 Gwyliau ysgol

 Yn cychwyn

 Yn gorffen

 Hanner tymor Hydref                                          

31 Hydref 2022

4 Tachwedd 2022

 Gwyliau Nadolig 

26 Rhagfyr 2022

6 Ionawr 2023

 Hanner Tymor Gwanwyn   

20 Chwefror 2023

24 Chwefror 2023

 Gwyliau Pasg 

3 Ebrill 2023

14 Ebrill 2023

 Calan Mai (gŵyl banc)

1 Mai 2023

 

 Hanner tymor Haf 

29 Mai 2023

2 Mehefin 2023

 Gwyliau Haf 

21 Gorffennaf 2023

31 Awst 2023

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Gwener, 1 Medi, 2023 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

 

Blwyddyn 2023 / 2024:

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Gwener, 1 Medi, 2023 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2023-24. Cysylltwch â’ch ysgol leol am wybodaeth.

Gwyliau Ysgol 2023 / 2024

Gwyliau Ysgol 2023 / 2024 - Fersiwn iCalendar

 Gwyliau ysgol

 Yn cychwyn

 Yn gorffen

 Hanner tymor Hydref                                          

30 Hydref 2023

3 Tachwedd 2023

 Gwyliau Nadolig 

25 Rhagfyr 2023

5 Ionawr 2024

 Hanner Tymor Gwanwyn   

12 Chwefror 2024

16 Chwefror 2024

 Gwyliau Pasg 

25 Mawrth 2024

5 Ebrill 2024

 Calan Mai (gŵyl banc)

6 Mai 2024

 

 Hanner tymor Haf 

27 Mai 2024

31 Mai 2024

 Gwyliau Haf 

22 Gorffennaf 2024

31 Awst 2024

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2024 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).

 

 

Mwy... 

Mae mynd â phlant ar wyliau yn ystod tymor ysgol yn gallu arwain at amryw o broblemau megis:

  • addysg eich plentyn yn dioddef
  • colli gwersi a gweithgareddau allgyrsiol
  • colli cysondeb gwaith

O'r herwydd rydym yn gofyn i chi osgoi mynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol os yn bosibl. 

Os oes raid i chi dynnu plant o'r ysgol yn ystod y tymor bydd yn rhaid i chi drafod a chytuno gyda'ch ysgol 

Mae 5 diwrnod Hyfforddiant mewn swydd (HMS) ym mhob blwyddyn academaidd. Penderfyniad yr ysgolion yw pryd bydd yr rhain yn cael eu cynnal, cysylltwch â'ch ysgol er mwyn darganfod pryd mae'r dyddiau hyn.   

 

Archif