Cartref > Trigolion > Ysgolion a dysgu

Ysgolion a dysgu

Covid-19:
Bydd diwrnodau cynllunio a pharatoi yn cael eu cynnal ar ddechrau’r tymor i adolygu asesiadau risg er mwyn sicrhau y gall ysgolion unigol groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel.

Mae’n bosibl y bydd angen blaenoriaethu rhai grwpiau penodol o ddysgwyr yn ystod pythefnos cyntaf y tymor gydag ymagwedd ‘cyflwyno’n raddol’ yn cael ei mabwysiadu.  O ddydd Llun, 14 Medi bydd presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol.

Llythyr at rieni a gofalwyr (9 Gorffennaf 2020)  Close

Mwy…