Cartref > Trigolion > Ysgolion a dysgu > Mynediad ysgolion

Mynediad ysgolion / Symud ysgol

Defnyddiwch y ffurflenni isod i wneud cais am le mewn ysgol yng Ngwynedd. 

I weld ym mha ddalgylch ysgol mae eich cartref ewch i: Lle Dwi'n Byw

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond eisiau gyrru eich plentyn i ysgol mewn sir arall bydd angen i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw.