Dat Was - fflip

 

The latest from Gwynedd Council

      
Home > Council > News > Press releases

Press releases

Showing 1 10 / 230
Previous 1 2 3 4 5 Next

Remembrance events during Coronavirus firebreak

Description
Remembrance Sunday is a day of reflection and when a number of people take time to pay tribute to those who lost their lives during military conflicts.
Date:
28/10/2020

Welsh Government Lockdown Business Fund – opens for applications 28/10/2020

Description
Gwynedd Council is urging the county's businesses to register for Welsh Government financial support that is available to help companies affected by the current Coronavirus firebreak.
Date:
28/10/2020

Calling for more carers in Gwynedd

Description
Gwynedd Council's Cabinet has committed over £700,000 to employing more carers to support vulnerable people in the county over the coming months.
Date:
27/10/2020

Reminding Gwynedd businesses of Welsh Government's safety measures

Description
Atgoffa busnesau Gwynedd o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru
Date:
23/10/2020

Two people from the Llanllechid area sentenced and banned from keeping animals

Description
Dau berson o ardal Llanllechid wedi eu dedfrydu a'u gwahardd rhag cadw anifeiliaid
Date:
23/10/2020

A snapshot of Gwynedd Council's work over the last year

Description
Cyhoeddwyd Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd ar gyfer y flwyddyn 2019/20 ac mae'r Cyngor yn falch fod y ddogfen yn cadarnhau fod y Cyngor yn parhau i gyflawni gwaith da dros drigolion y sir, a hynny er gwaethaf heriau ariannol, ac ar gychwyn y pandemig Coronafirws.
Date:
22/10/2020

Collaborating for the benefit of the Welsh Language in Gwynedd

Description
Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu'r iaith Gymraeg, ac mae'r cwbl am ddim.
Date:
22/10/2020

Statement by Betsi Cadwaladr University Health Board

Description
Mae canolfan brofi trwy ffenestr y car Ysbyty Alltwen bellach ar gael i drigolion Dwyfor a Meirionnydd
Date:
21/10/2020

Welsh Museums Festival: Online Events over the Half-Term

Description
Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i'ch helpu i fwynhau #HannerTymorHanesyddol yn ystod wythnos olaf mis Hydref, gydag ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein i bawb o bob oed.
Date:
20/10/2020

Statement by Trading Standards Wales: TSW Warning for Wales Consumers as UK Government launches Green Homes Grant

Description
Datganiad gan Safonau Masnach Cymru: Rhybudd TSW i Ddefnyddwyr Cymru wrth i Lywodraeth y DU lansio Grant Cartrefi Gwyrdd
Date:
16/10/2020
Showing 1 10 / 230
Previous 1 2 3 4 5 Next

Search all news