Dat Was - fflip

 

The latest from Gwynedd Council

      
Home > Council > News > Press releases

Press releases

Showing 1 10 / 272
Previous 1 2 3 4 5 Next

Wales Nature Week

Description
Mae Wythnos Natur Cymru yn dechrau dydd Sadwrn yma (30 Mai) ac eleni mae'n cael ei neilltuo i natur yn ein gerddi, gyda chyfres o weithgareddau hwyliog y gallwch gymryd rhan ynddynt yn eich gardd neu eich cartref.
Date:
29/05/2020

It will soon be Time to say Thank you!

Description
Bob blwyddyn, mae Wythnos Gwirfoddolwyr (1-7 Mehefin) yn achlysur arbennig i ddathlu a diolch i wirfoddolwyr am bopeth maen nhw'n ei wneud yn eu cymunedau lleol.
Date:
29/05/2020

Rainbow River Mural - Storiel, Bangor

Description
I ddiolch i weithwyr allweddol am eu holl ymdrechion yn ystod pandemig coronafirws mae artist lleol wedi creu murlun newydd hardd o'r enw 'Afon Enfys' ar un o waliau allanol safle amgueddfa ac oriel Storiel ym Mangor.
Date:
29/05/2020

Grant Scheme ends 30.06.2020

Description
Bydd cynllun grantiau Covid-19 i fusnesau sydd wedi cofrestru i dalu ardrethi busnes yng Nghymru yn cau ar gyfer unrhyw geisiadau newydd am 5yh ar 30ain Mehefin 2020. Os ydych yn gymwys a heb gyflwyno cais eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cyflwyno cais i ni cyn y dyddiad yma. Bydd unrhyw geisiadau a dderbyniwyd ar ôl 5yp ar 30ain Mehefin 2020 yn cael eu diystyru.
Date:
28/05/2020

COVID ReCollect – Storiel, Bangor wants to tell the story of Gwynedd during COVID-19

Description
The COVID-19 pandemic is an unprecedented event in our lifetime, and Storiel, Bangor believe that it is essential to capture this period by making an appeal for items so as to have a historic record.
Date:
27/05/2020

Local businesses urged to help those in need

Description
Local businesses urged to help those in need
Date:
21/05/2020

New rules in place as Gwynedd Council recycling centres set to re-open

Description
Canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd yn ailagor o dan reolau newydd
Date:
19/05/2020

Working together to support Gwynedd food banks

Description
Adra, Gwynedd and north Wales social housing provider and Gwynedd Council are working together to support Gwynedd food banks.
Date:
19/05/2020

Researching ways of offering prescribed art for the benefit of Gwynedd residents

Description
The world has been turned upside down in the wake of the coronavirus crisis and all parts of society have been affected by the pandemic. One of the challenges during this period is to try to look after our mental health and wellbeing, with stress, anxiety, loneliness and depression affecting many of us.
Date:
19/05/2020

Self-Employment Income Support Scheme (SEISS)

Description
Mae gweithwyr hunangyflogedig wedi cael eu gwahodd i baratoi ar gyfer gwneud ceisiadau am gymorth yn sgîl y coronafeirws a bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn cysylltu â chwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS). Mae'r cynllun wedi agor ers 13.05.2020.
Date:
19/05/2020
Showing 1 10 / 272
Previous 1 2 3 4 5 Next

Search all news