Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 1 10 / 262
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cyhoeddir ar ran 6 Awdurdod Lleol Gogledd Cymru a GwE

Disgrifiad
Cyhoeddir ar ran 6 Awdurdod Lleol Gogledd Cymru a GwE
Dyddiad:
09/07/2020

Cynllun Gwynedd i sicrhau bod beicwyr yn cael y lle maent ei angen

Disgrifiad
Mae cynllun newydd i atgoffa gyrwyr o'r lleiafswm pellter sydd angen i sicrhau diogelwch wrth basio beiciwr wedi'i lansio gan Gyngor Gwynedd. Y cyntaf o'u math yn y DU, mae'r arwyddion ffyrdd sydd wedi'u gosod ar hyd ffyrdd poblogaidd yn Eryri yn annog modurwyr i adael 1.5 metr i feicwyr.
Dyddiad:
09/07/2020

Cadarnhau cyllid ar gyfer gwasanaeth tai gwledig hanfodol

Disgrifiad
Bydd gwasanaeth tai hanfodol i gymunedau gwledig yng Ngogledd Cymru yn parhau ar ôl derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru.
Dyddiad:
09/07/2020

Teclyn am ddim i rwystro galwadau sgam neu niwsans

Disgrifiad
Ydych chi'n poeni y gallech chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, golli arian i alwadau ffôn sgam a niwsans ar eich ffôn tŷ?
Dyddiad:
08/07/2020

Lansio cronfa gwerth £4m i achub ac ailadeiladu chwaraeon cymunedol

Disgrifiad
Mae cronfa newydd gwerth £4m wedi cael ei lansio gan Chwaraeon Cymru er mwyn helpu clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol ar lawr gwlad.
Dyddiad:
07/07/2020

Pwyll piau hi wrth i Wynedd ail-agor yn ofalus

Disgrifiad
Pwyll piau hi wrth i Wynedd ail-agor yn ofalus
Dyddiad:
06/07/2020

Medi Gwenllian Yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3,000

Disgrifiad
Medi Gwenllian Yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3,000
Dyddiad:
06/07/2020

Cydweithio i helpu pobl fregus yn eu cartrefi eu hunain

Disgrifiad
Cydweithio i helpu pobl fregus yn eu cartrefi eu hunain
Dyddiad:
03/07/2020

Cyhoeddiad cwmni Northwood, Penygroes – ymateb Cyngor Gwynedd

Disgrifiad
Cyhoeddiad cwmni Northwood, Penygroes – ymateb Cyngor Gwynedd
Dyddiad:
03/07/2020

Hanes awduron Llyfr Mawr y Plant yn awr arlein

Disgrifiad
Hanes awduron Llyfr Mawr y Plant yn awr arlein
Dyddiad:
03/07/2020
Arddangos 1 10 / 262
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion