Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 21 30 / 275
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Gŵyl y Banc Calan Mai: Parhewch i aros adref

Disgrifiad
Gŵyl y Banc Calan Mai: Parhewch i aros adref
Dyddiad:
07/05/2020

Cydweithio yn sicrhau pecynnau bwyd i unigolion bregus Gwynedd

Disgrifiad
Mae unigolion bregus yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn derbyn pecyn bwyd i'w cefnogi yn ystod argyfwng Coronafeirws.
Dyddiad:
06/05/2020

Grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr Gwynedd yn derbyn offer PPE wrth i ddau sefydliad gydweithio

Disgrifiad
Yr wythnos hon bydd bron i 1000 o wirfoddolwyr led-led Gwynedd yn derbyn cyfarpar diogelu personol (PPE) diolch i gydweithio gan sefydliadau'r sir.
Dyddiad:
05/05/2020

Hwyl Fawr. Am y Tro: Annog pobl i osgoi teithio ddiangen

Disgrifiad
Hwyl Fawr. Am y Tro: Annog pobl i osgoi teithio ddiangen
Dyddiad:
05/05/2020

Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau ar-lein

Disgrifiad
Mae'r coronafeirws wedi gorfodi pob un ohonom i addasu'n ffordd o fyw dros yr wythnosau diwethaf, mae pob rhan o gymdeithas wedi ei effeithio ond mae ein gweithwyr allweddol yn brwydro'n galed i'n cadw'n ddiogel ac yn iach.
Dyddiad:
05/05/2020

Daliwch ati i aros adref ac aros yn ddiogel

Disgrifiad
Wrth i'r wlad ddechrau wythnos saith o'r cyfyngiadau mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog y cyhoedd unwaith eto i wrando ar gyngor y Llywodraeth a pharhau i aros gartref.
Dyddiad:
01/05/2020

Crwydro arfordir Gwynedd o'ch ystafell fyw

Disgrifiad
Diolch i dechnoleg fodern – gallwch bellach fwynhau arfordir godidog Gwynedd o foethusrwydd eich cartref.
Dyddiad:
30/04/2020

Holiadur Iaith Gwynedd – dweud eich dweud

Disgrifiad
Tra bod cyfnod anodd ac ansicr o'n blaenau oherwydd argyfwng Coronafeirws, mae Menter Iaith Gwynedd yn edrych ymlaen i'r dyfodol ac eisiau barn y cyhoedd wrth gynllunio ei rhaglen waith.
Dyddiad:
29/04/2020

Annog trigolion Gwynedd i gadw'n glir o waredu sbwriel yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi ymgyrch Cymru-gyfan yn annog trigolion i reoli eu sbwriel yn gyfrifol er mwyn osgoi achosion o dipio slei bach.
Dyddiad:
28/04/2020

Grantiau cyfalaf a refeniw ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol Gwynedd

Disgrifiad
Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol Gwynedd yn cael eu hannog i ystyried gwneud cais am grantiau refeniw a chyfalaf fydd yn cefnogi amrywiol brosiectau fydd yn arwain at wella safon bywyd trigolion a chymunedau'r sir.
Dyddiad:
28/04/2020
Arddangos 21 30 / 275
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion