Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 11 20 / 275
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cydweithio er mwyn cefnogi banciau bwyd Gwynedd

Disgrifiad
Mae Adra, darparwr tai cymdeithasol Gwynedd a gogledd Cymru, a Chyngor Gwynedd yn gweithio efo'i gilydd er mwyn cefnogi banciau bwyd Gwynedd.
Dyddiad:
19/05/2020

Ymchwilio i ffyrdd o gynnig celfyddyd ar bresgripiwn er lles pobl Gwynedd

Disgrifiad
Mae'r byd wedi ei droi wyneb ar ei waered yn sgil argyfwng coronafirws ac mae pob rhan o gymdeithas wedi ei effeithio gan y pandemig. Un o'r heriau yn ystod y cyfnod hwn yw ceisio edrych ar ôl ein iechyd a lles meddyliol, gyda straen, gorbryder, unigrwydd ag iselder yn effeithio ar lawer ohonom.
Dyddiad:
19/05/2020

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

Disgrifiad
Mae gweithwyr hunangyflogedig wedi cael eu gwahodd i baratoi ar gyfer gwneud ceisiadau am gymorth yn sgîl y coronafeirws a bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn cysylltu â chwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS). Mae'r cynllun wedi agor ers 13.05.2020.
Dyddiad:
19/05/2020

Chwedl Ceridwen yn codi calonnau'r gymuned

Disgrifiad
Does dim gwell nag adrodd straeon i blant, ac mewn cyfnod lle bo angen eu diddanu fwy nag erioed mae Hunaniaith ynghyd â Wayne Keeps You Smiling (Bala) wedi dod at ei gilydd i greu ymgyrch hwyliog i adrodd straeon a chodi hwyliau yn y Bala.
Dyddiad:
18/05/2020

Gwaith diogelu rhag llifogydd yn ailgychwyn yn Y Felinheli

Disgrifiad
Bydd gwaith yn ailgychwyn ar gynllun atal llifogydd gwerth £700,000 a fydd yn helpu i ddiogelu cartrefi a busnesau yn Y Felinheli.
Dyddiad:
15/05/2020

Cyngor Gwynedd yn ystyried sut gellid ail-agor canolfannau ailgylchu

Disgrifiad
Sicrhau diogelwch y cyhoedd a staff fydd prif flaenoriaeth Cyngor Gwynedd wrth ystyried sut y dylid ail-agor canolfannau ailgylchu yn y sir.
Dyddiad:
15/05/2020

Achubwyr bywyd Gwynedd yn mynd y filltir ychwanegol yn ystod y cyfyngiadau symud

Disgrifiad
Mae rhoddwyr gwaed ffyddlon yng Ngwynedd wedi ymateb i gais gan Wasanaeth Gwaed Cymru i 'roi gwaed mewn ffordd wahanol', drwy rolio eu llewys i roi rhodd o waed a allai achub bywyd yn un o ganolfannau rhanbarthol newydd y Gwasanaeth.
Dyddiad:
15/05/2020

Ysgol y Faenol - Gwaith yn mynd rhagddo ar ymestyn adeilad yr ysgol

Disgrifiad
Ysgol y Faenol - Gwaith yn mynd rhagddo ar ymestyn adeilad yr ysgol
Dyddiad:
14/05/2020

Gwybodaeth hygyrch ar wefan Cyngor Gwynedd

Disgrifiad
Gyda rheoliadau cenedlaethol Coronafeirws yn golygu newid i rai gwasanaethau, mae'n bwysicach nag erioed fod pobl yn cael gafael ar yr wybodaeth gywir am eu cyngor lleol ar adeg fel hyn.
Dyddiad:
12/05/2020

Cyngor Gwynedd yn sicrhau bocsys bwyd i bobl 'risg uchel'

Disgrifiad
Mae cannoedd o bobl Gwynedd sy'n methu gadael eu cartref oherwydd cyflyrau meddygol yn derbyn bocs bwyd wythnosol i'w helpu i ddygymod efo'r argyfwng.
Dyddiad:
07/05/2020
Arddangos 11 20 / 275
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Chwilio pob newyddion