Dat Was - fflip

 

Y diweddaraf gan Gyngor Gwynedd

      
Cartref > Y Cyngor > Newyddion > Datganiadau i'r wasg

Datganiadau i'r wasg

Arddangos 41 50 / 275
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf

Llyfrgelloedd Gwynedd nawr ar gael o adref!

Disgrifiad
Llyfrgelloedd Gwynedd nawr ar gael o adref!
Dyddiad:
20/04/2020

Byddwch yn wyliadwrus rhag dwyllwyr Coronafeirws

Disgrifiad
Mae cynghorau Cymru yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus ymysg cynnydd mewn sgamiau yn gysylltiedig â COVID-19.
Dyddiad:
20/04/2020

Cymorth dal ar gael i ddioddefwyr er gwaethaf amodau Coronafeirws

Disgrifiad
Mae help ar gyfer rhai sy'n dioddef trais, camdriniaeth ac esgeulustod dal i fod ar gael yn y cyfnod hwn o argyfwng a achoswyd gan y pandemig Coronafeirws.
Dyddiad:
17/04/2020

Disgyblion a staff Ysgol Godre'r Berwyn yn gwneud eu rhan

Disgrifiad
Mae plant ac athrawon Ysgol Godre'r Berwyn wedi bod wrthi'n brysur yn creu masgiau diogelwch gan ddefnyddio technoleg printio 3D.
Dyddiad:
16/04/2020

Gorwel yn tawelu meddwl dioddefwyr camdriniaeth ddomestig bod cefnogaeth ar gael iddynt yn ystod COVID-19

Disgrifiad
Dylai dioddefwyr camdriniaeth ddomestig yng Ngwynedd a Môn dderbyn cysur o'r ffaith bod gwasanaethau cymorth yn parhau ar gael iddynt yn ystod cyfnod Covid-19.
Dyddiad:
14/04/2020

Cydweithio gyda phartneriaid iechyd yn ein cymunedau

Disgrifiad
Mae partneriaeth weithio lwyddiannus ar draws Gwynedd a Môn yn caniatáu gwasanaethau allweddol i barhau yn ystod cyfnod lledaeniad COVID-19.
Dyddiad:
14/04/2020

COVID-19 - Newid dros dro i drefniadau gweithredol ym Mhont Yr Aber

Disgrifiad
Bydd y bont ar agor i gerddwyr rhwng 7am a 11pm bob dydd nes bydd rhybudd pellach, ac ni fydd Gweithredwr Pont Cyngor Gwynedd yn bresennol yn llawn amser.
Dyddiad:
09/04/2020

Annog perchnogion cŵn Gwynedd i fod yn gyfrifol

Disgrifiad
Annog perchnogion cŵn Gwynedd i fod yn gyfrifol
Dyddiad:
08/04/2020

Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

Disgrifiad
Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref
Dyddiad:
03/04/2020

Beth am roi cynnig ar farddoni?

Disgrifiad
Gyda haf hir o'n blaenau, beth am ymuno yng nghystadleuaeth Menter Iaith Bangor a Hunaniaith i ddysgu cymaint â phosibl o englynion?
Dyddiad:
03/04/2020
Arddangos 41 50 / 275
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf

Chwilio pob newyddion