Sut caiff y bil ei gyfrifo?

Gwerth ardrethol

Mae’r dreth yn ddibynnol ar werth ardrethol eiddo ar ddyddiad penodol, sef 1 Ebrill 2015 ar hyn o bryd. Mae’r gwerth ardrethol yn cael ei seilio ar:

Caiff holl eiddo annomestig ei ailbrisio gan y Swyddfa Brisio bob pum mlynedd er mwyn adlewyrchu newidiadau yn y farchnad. Er hynny, cafodd ailbrisiad 2015 ei ohirio gan y Llywodraeth hyd at 2017, gyda gwerthoedd newydd i ddod i rym o 1 Ebrill 2017. Hyd at y dyddiad yma, bydd gwerthoedd ardrethol yn cael eu defnyddio yn ôl y rhestr gyfredol yn seiliedig ar ddyddiad gwerthoedd 1 Ebrill 2008.

 

Ailbrisiad 2017

Mae biliau 2017/18 yn seiliedig ar Restr Brisio 2017. Mae'r gwerthoedd ardrethol yn seiliedig a'r werthoedd 1 Ebrill 2015. Os ydych yn credu bod eich gwerth ardrethol yn anghywir ewch i wefan gov.uk. (gwefan Saesneg yn unig).

Gwybodaeth bellach ynglŷn ag ailbrisiad 2017


Lluosydd cenedlaethol

Er mwyn cyfrifo faint o dreth y mae angen i chi ei dalu, bydd y Cyngor yn lluosi gwerth ardrethol yr adeilad gyda'r lluosydd cenedlaethol. Y lluosydd ar gyfer 2019/20 yw 52.6 yn y bunt.  


Felly os yw gwerth ardrethol eiddo yn £10,000 bydd y bil treth yn £5,260. Gall eithriadau fodoli pan fydd eiddo yn gymwys i dderbyn 
gostyngiadau neu ryddhad.  Caiff y lluosydd ei osod gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Heblaw am flwyddyn ailbrisio, ni all godi mwy na’r mynegai prisiau manwerthu (RPI).

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

 

Anghytuno â’r gwerth ardrethol?

Os ydych yn credu bod gwerth ardrethol eich eiddo’n anghywir, neu bod yr amgylchiadau wedi newid, am ragor o wybodaeth:

Os nad yw’n bosib i chi a’r Swyddfa Brisio gytuno, mae’n bosib apelio a chael gwrandawiad yn y Tribiwnlys Prisio.

Mae mwy o fanylion ynghylch y drefn ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.