Pryd mae'r gwastraff yn cael ei gasglu?

I weld eich dyddiad casglu nesaf, neu i lawrlwytho eich calendr rhowch eich cod post yn y blwch isod…. .

 

Byddwn yn casglu fel arfer ar Wyliau’r Banc, gan gynnwys dydd Gwener y Groglith, dydd Llun y Pasg a dydd Calan. Ond, dim casgliad ar ddiwrnod Nadolig nac ar Ŵyl San Steffan.

 

Trefn casglu

 • Bocs glas ailgylchu / cartgylchu
  Bob wythnos
 • Bin brown bwyd
  Bob wythnos
 • Bin olwyn gwyrdd / hyd at 3 bag du (os nad oes gan eiddo fin olwyn)
  Bob 3 wythnos 
 • Bin olwyn brown (gwastraff gardd)
  Archebu casgliad gwastraff gardd

 

Faint o’r gloch fydd y gwastraff yn cael ei gasglu?

Bydd yn cael ei gasglu rhwng 06:00 a 18:00 ar ddiwrnod eich casgliad.

Ni fyddwn o reidrwydd yn casglu yr un amser bob wythnos. Rhowch eich gwastraff allan y noson cyn eich casgliad.

 

Peidiwch â chyflwyno’r cynwysyddion yn gynharach na’r noson cyn y casgliad. Gwnewch yn siŵr bod eich cynwysyddion sbwriel ac ailgylchu yn cael eu rhoi tu fewn i gwrtil eich eiddo cyn gynted â phosib ar ôl y casgliad.