Banner ieuenctid
Ieuenctid Gwynedd Youth
      

Pobl ifanc

 

Iechyd, Cyngor a Llinellau Cymorth

  • NYAS Cymru (gwasanaeth eiriolaeth i bobl ifanc)
    Meic (llinell gymorth am gyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth i bobl ifanc)
    Dan 24/7 (llinell gymorth alcohol a chyffuriau)
    C.A.L.L. (llinell gymorth iechyd meddwl i Gymru)
    Byw heb Ofn (llinell gymorth cyngor cam-drin domestig a rhywiol)

Samaritans neu ffonio 116 123
Childline neu ffonio 0800 1111
Get Connected (iechyd meddwl)
Young Minds (iechyd meddwl pobl ifanc)
beat (anhwylder bwyta)
Teens Health (iechyd plant yn eu harddegau)

Mwy…