Ymuno â'r llyfrgell

Gallwch ymaelodi gyda'r llyfrgell yn rhad ac am ddim, ac yn gwbl ddidrafferth. 

Unwaith y byddwch wedi ymaelodi, cewch:


Cyfrif llyfrgell ar-lein

  • Mae'n bosib rheoli eich cyfrif llyfrgell ar-lein drwy ymweld â'n catalog ar-lein
  • Byddwch angen rhif PIN. Er mwyn cael eich rhif PIN bydd angen i chi alw yn eich llyfrgell leol, gyda'ch cerdyn llyfrgell a dogfen adnabod.


Ymuno fel aelodau ar-lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Os ydych yn aelod yn llyfrgelloedd Gwynedd gallwch gofrestru i gael mynediad i adnoddau electronig Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48